An Ghaelscolaíocht ó thuaidh

Tá gluaiseacht na Gaelscolaíochta ó thuaidh aitheanta mar chuisle na hathbheochana ó bunaíodh Bunscoil Phobal Feirste. Go mall sna 1960í tháinig grúpa teaghlach, a raibh Gaeilge acu, le chéile chun Gaeltacht uirbeach a bhunú ar Bhóthar Seoighe. Bunaíodh Bunscoil Phobal Feirste I 1971 le 9 bpáiste. Chuaigh an scoil ó neart go neart. Faoi 1978 cuireadh tús le naíscoil lán aimseartha. Céim ollmhór a bhí ann i stair na scoile sa mhéid is go raibh teaghlaigh in inmhe páistí a chlárú i nGaelscolaíocht. Obair deonach le hairgead a bhailiú a choinnigh an scoil beo le trí bliana déag. Sa bhliain 1994 aithníodh an scoil agus bronnadh stádas oifigiúil uirthi. Ó shin bunaíodh roinnt Gaelscoileanna eile i mBéal Feirste agus sa cheantar máguaird. Lé bunú Coláiste Feirste i 1991, an chéad iar-bhunscoil sa rannóg, tá rogha Gaelscolaíochta ann ó 3-18. 

Leanúint ar aghaidh

Moltaí do Pholasaí Náisiúnta do Phleanáil Tithíochta sa Ghaeltacht

Moltaí do Pholasaí Náisiúnta do Phleanáil Tithíochta sa Ghaeltacht

Titim i líon na gcainteoirí laethúil sa Ghaeltacht:• Léirigh Daonáireamh na bliana 2016 gur tharla titim thubaisteach 11% i líon na gcainteoirí laethúlaGaeltachta sa tréimhse 2011 – 2016• Tá gá le gníomh dearfach eisceachtúil chun an Ghaeltacht a chosaintCosaint a dhéanamh ar chearta phobal na Gaeltachta cónaí ina gceantar dúchais:• Faoi láthair tá ar a lán daoine óga bogadh amach as an nGaeltacht mar nach bhfuil siad in ann ceadpleanála a fháil ar a dtalamh féin• Tá glúin daoine óga sa Ghaeltacht nach bhfuil ar a gcumas suíomh nó teach a cheannach ina gceantarféin agus atá orthu imeacht ón nGaeltacht• Tá daoine sa Ghaeltacht atá i dteideal tithe sóisialta á mbrú amach as a bpobal féin mar nach bhfuildóthain tithe sóisialta á dtógáil sa GhaeltachtCinntiú nach maraítear an Ghaeltacht trí líon mór daoine gan Ghaeilge teacht chun cónaí sa cheantar:• Léiríonn gach taighde go ndéantar dochar do labhairt na Gaeilge nuair a thagann grúpa mór daoineaonair agus teaghlaigh gan Ghaeilge chun cónaí sa Ghaeltacht• Lagaítear an Ghaeilge sa phobal, sa chóras oideachais, in imeachtaí pobail agus mar ghnáththeanga labhartha

Leanúint ar aghaidh

Ciste Faoisimh agus Athlainseála SPG+ 2020-2021 (Covid 19)

Ciste Faoisimh agus Athlainseála SPG+ 2020-2021 (Covid 19)

Tagann an t-airgead don chiste seo ón An Roinn Pobal ó thuaidh. Is sciar é an maoiniú seo den chiste airgid £1.2m a cuireadh ar fáil don Ghaeilge ón Barnett Consequential do na healaíona ó thuaidh. Is féidir iarratas ar mhaoiniú a chur isteach idir an 4 Samhain & 2 Nollaig le haghaigh deontas suas le £30,000, más grúpa aitheanta SPG thú, nó a chomhionann de ghrúpa le cailliúintí chostais foirne, nó suas le £15,000 más grúpa cláraithe pobail nó grúpa Gaeilge thú a chomhlíonann na riachtanais thíos luaite.

Leanúint ar aghaidh

Seimineár an Oireachtais

Gach bliain mar chuid lárnach d'Oireachtas na Samhna eagraíonn Conradh na Gaeilge Seimineár an Oireachtais, ócáid phoiblí a dhíríonn ar théamaí tráthúla teanga atá i mbéal an phobail. Bíonn an Seimineár ar siúil gach bliain maidin Shathairn ag deireadh seachtaine an Oireachtais. Coinnigh súil ar mheáin shóisialta Chonradh na Gaeilge le haghaidh fhógraí na bliana seo.   Is féidir tuilleadh eolais maidir leis an Seimineár a fháil trí theagmháil a dhéanamh le Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. nó via Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.    Tugtar cuireadh duit teacht chuig an chéad Seimineár an Oireachtais eile  a bheidh ar siúl le linn Oireachtas na Samhna beo ar líne ag an nasc seo: www.cnag.ie/beo  

Leanúint ar aghaidh

Seimineár an Oireachtais (2020)

Seimineár an Oireachtais (2020)
Tugtar cuireadh duit teacht chuig Seimineár an Oireachtais 2020 a bheidh ar siúl Dé Sathairn, 31 Deireadh Fómhair ag 15.00 ar líne ag an nasc seo: www.cnag.ie/beo   Na cainteoirí agus an Cathaoirleach:   Jack Chambers, TD, Príomhaoire & Aire Stáit na Gaeltachta & an Spóirt ‘Dearcadh agus tacaíocht an Rialtais do na coláistí samhraidh Ghaeltachta'   Máire Denvir, Coláiste Chamuis & CONCOS ‘Bagairt an choróinvíris & bagairtí eile le tamall de bhlianta anuas do na coláistí samhraidh’ Ghaeltachta agus conas teacht i dtír orthu’   An Dr. Niall Comer, Uachtarán Chonradh na Gaeilge ‘Stair agus tábhacht na gColáistí Samhraidh don Ghaeltacht’ Beidh Máirín Ní Ghadhra mar chathaoirleach ar an ócáid.  

Leanúint ar aghaidh

Gairmeacha le Gaeilge

Gairmeacha le Gaeilge

Fáilte chuig an leathanach tríú leibhéal do Ghairmeacha le Gaeilge. Tá earnáil na Gaeilge leathan agus fairsing, is tá sé ag éirí níos mó bliain ar bhliain. Anseo, gheobhaidh tú píosa beag eolais ar fhostaíocht le Gaeilge, chomh maith le tacaíochtaí agus áiseanna úsáideacha ar an ábhar. 

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge