An Ghaelscolaíocht ó thuaidh

Tá gluaiseacht na Gaelscolaíochta ó thuaidh aitheanta mar chuisle na hathbheochana ó bunaíodh Bunscoil Phobal Feirste. Go mall sna 1960í tháinig grúpa teaghlach, a raibh Gaeilge acu, le chéile chun Gaeltacht uirbeach a bhunú ar Bhóthar Seoighe. Bunaíodh Bunscoil Phobal Feirste I 1971 le 9 bpáiste. Chuaigh an scoil ó neart go neart. Faoi 1978 cuireadh tús le naíscoil lán aimseartha. Céim ollmhór a bhí ann i stair na scoile sa mhéid is go raibh teaghlaigh in inmhe páistí a chlárú i nGaelscolaíocht. Obair deonach le hairgead a bhailiú a choinnigh an scoil beo le trí bliana déag. Sa bhliain 1994 aithníodh an scoil agus bronnadh stádas oifigiúil uirthi. Ó shin bunaíodh roinnt Gaelscoileanna eile i mBéal Feirste agus sa cheantar máguaird. Lé bunú Coláiste Feirste i 1991, an chéad iar-bhunscoil sa rannóg, tá rogha Gaelscolaíochta ann ó 3-18. 

Leanúint ar aghaidh

Moltaí do Pholasaí Náisiúnta do Phleanáil Tithíochta sa Ghaeltacht

Titim i líon na gcainteoirí laethúil sa Ghaeltacht:• Léirigh Daonáireamh na bliana 2016 gur tharla titim thubaisteach 11% i líon na gcainteoirí laethúlaGaeltachta sa tréimhse 2011 – 2016• Tá gá le gníomh dearfach eisceachtúil chun an Ghaeltacht a chosaintCosaint a dhéanamh ar chearta phobal na Gaeltachta cónaí ina gceantar dúchais:• Faoi láthair tá ar a lán daoine óga bogadh amach as an nGaeltacht mar nach bhfuil siad in ann ceadpleanála a fháil ar a dtalamh féin• Tá glúin daoine óga sa Ghaeltacht nach bhfuil ar a gcumas suíomh nó teach a cheannach ina gceantarféin agus atá orthu imeacht ón nGaeltacht• Tá daoine sa Ghaeltacht atá i dteideal tithe sóisialta á mbrú amach as a bpobal féin mar nach bhfuildóthain tithe sóisialta á dtógáil sa GhaeltachtCinntiú nach maraítear an Ghaeltacht trí líon mór daoine gan Ghaeilge teacht chun cónaí sa cheantar:• Léiríonn gach taighde go ndéantar dochar do labhairt na Gaeilge nuair a thagann grúpa mór daoineaonair agus teaghlaigh gan Ghaeilge chun cónaí sa Ghaeltacht• Lagaítear an Ghaeilge sa phobal, sa chóras oideachais, in imeachtaí pobail agus mar ghnáththeanga labhartha

Leanúint ar aghaidh

Ciste Faoisimh agus Athlainseála SPG+ 2020-2021 (Covid 19)

Tagann an t-airgead don chiste seo ón An Roinn Pobal ó thuaidh. Is sciar é an maoiniú seo den chiste airgid £1.2m a cuireadh ar fáil don Ghaeilge ón Barnett Consequential do na healaíona ó thuaidh. Is féidir iarratas ar mhaoiniú a chur isteach idir an 4 Samhain & 2 Nollaig le haghaigh deontas suas le £30,000, más grúpa aitheanta SPG thú, nó a chomhionann de ghrúpa le cailliúintí chostais foirne, nó suas le £15,000 más grúpa cláraithe pobail nó grúpa Gaeilge thú a chomhlíonann na riachtanais thíos luaite.

Leanúint ar aghaidh

Seimineár an Oireachtais

Gach bliain mar chuid lárnach d'Oireachtas na Samhna eagraíonn Conradh na Gaeilge Seimineár an Oireachtais, ócáid phoiblí a dhíríonn ar théamaí tráthúla teanga atá i mbéal an phobail. Bíonn an Seimineár ar siúil gach bliain maidin Shathairn ag deireadh seachtaine an Oireachtais. Coinnigh súil ar mheáin shóisialta Chonradh na Gaeilge le haghaidh fhógraí na bliana seo.   Is féidir tuilleadh eolais maidir leis an Seimineár a fháil trí theagmháil a dhéanamh le Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. nó via Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.    Tugtar cuireadh duit teacht chuig an chéad Seimineár an Oireachtais eile  a bheidh ar siúl le linn Oireachtas na Samhna beo ar líne ag an nasc seo: www.cnag.ie/beo  

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge