Téarma an Fhómhair 2021: Meánrang 1 (Ar Líne) - Dé Máirt

Fad an Chúrsa: 10 seachtaine (1 rang sa tseachtain)

Leibhéal ranga: Meánrang 1 (TEG B1)

Múinteoir: Colm Mac Donnacha

Lá Ranga: Dé Máirt

Dáta Tosaithe: Dé Máirt, 14 Meán Fómhair 2021

Dáta Críochnaithe: Dé Máirt, 16 Samhain 2021

Am Ranga: 18:00 – 19:15 (Am na hÉireann)

Táille: €150

Seo chugaibh leagan amach an Mheánranga 1, tá an cúrsa seo in oiriúint do dhaoine a bhfuil Gaeilge measartha acu.
 
Baineann ár múinteoirí leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh do na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile

Sonraí Cúrsa

Tús 21-09-2021 18:00 pm
Deireadh 23-11-2021 19:15 pm
Líon Áiteanna ar fáil 5
Dáta deiridh 27-09-2021 18:00 pm
Praghas €150 (Early Bird = €125)
Ionad Gaillimh

Clárú dúnta

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge