Téarma an tSamhraidh 2021: Meánrang 2 - Dé Céadaoin

Fad an Chúrsa: 10 seachtaine (1 rang sa tseachtain)

Leibhéal ranga: Meánrang 2 (TEG B2)

Múinteoir: Colm Mac Donnacha

Lá Ranga: Dé Céadaoin

Dáta Tosaithe: Dé Céadaoin, 12 Bealtaine 2021

Dáta Críochnaithe: Dé Céadaoin,  14 Iúil 2021

Am Ranga: 19:30 – 20:45 (Am na hÉireann)

Táille: €145

Seo chugaibh leagan amach an ranga, Meánrang 2 a bheidh ar leibhéal TEG B2, in oiriúint do dhaoine atá Gaeilge measartha acu cheana féin agus spéis acu tuilleadh a foghlaim faoin ngramadach agus struchtúr na Gaeilge.


Baineann ár múinteoirí leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdach chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh do na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile

 

Sonraí Cúrsa

Tús 12-05-2021 19:30 pm
Deireadh 14-07-2021 20:45 pm
Oscailt an Chlárúchain 09-04-2021 9:00 am
Líon Áiteanna ar fáil 0
Dáta deiridh 14-05-2021 17:00 pm
Praghas €145 (Early Bird = €125)
Ionad Gaillimh

Níl aon spás

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge