An tEarrach 2021: Glantosaitheoirí 1 - Dé Céadaoin (Ar-líne)

Fad an Chúrsa: 10 Seachtain
Leibhéal ranga: Glantosaitheoirí 1 (Ar líne)
Múinteoir: Seána Redmond
Lá Ranga: Dé Céadaoin
Dáta Tosaithe: 27 Eanáir 2021
Dáta Críochnaithe: 07ú Aibreán 2021
Am Ranga: 18.00 - 19.15
Táille: €145

Is faoi Áras na nGael, Sráid Dominic an rang seo. Tá an rang seo le bheith ar líne.

 

Sonraí Cúrsa

Tús 27-01-2021 18:00 pm
Deireadh 07-04-2021 20:45 pm
Oscailt an Chlárúchain 24-11-2020
Líon Áiteanna ar fáil 9
Dáta deiridh 29-01-2021 17:00 pm
Praghas €145 (Early Bird = €125)
Ionad Gaillimh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge