An tEarrach 2021: Meánrang - Dé Máirt (Ar-líne)

Fad an Chúrsa: 10 Seachtain
Leibhéal ranga: Meánrang (Ar-líne)
Múinteoir: Colm Mac Donnacha
Lá Ranga: Dé Máirt
Dáta Tosaithe: 26ú Eanáir 2021
Dáta Críochnaithe: 06ú Aibreán 2021
Am Ranga: 19.30 - 20.45
Táille: €145

Is faoi Áras na nGael, Sráid Dominic an rang seo. Tá an rang seo le bheith ar líne.

Sonraí Cúrsa

Tús 26-01-2021 19:30 pm
Deireadh 06-04-2021 20:45 pm
Oscailt an Chlárúchain 24-11-2020
Líon Áiteanna ar fáil 2
Dáta deiridh 29-01-2021 17:00 pm
Praghas €145 (Early Bird = €125)
Ionad Gaillimh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge