Téarma an tSamhraidh 2021: Meánrang 1 - Dé Máirt

Fad an Chúrsa: 10 seachtaine (1 rang sa tseachtain)

Leibhéal ranga: Meánrang 1 (TEG B1)

Múinteoir: Colm Mac Donnacha

Lá Ranga: Dé Máirt

Dáta Tosaithe: Dé Máirt, 11 Bealtaine 2021

Dáta Críochnaithe: Dé Máirt,  13 Iúil 2021

Am Ranga: 18:00 – 19:15 (Am na hÉireann)

Táille: €145

Seo chugaibh leagan amach an Mheánranga 1, tá an cúrsa seo in oiriúint do dhaoine a bhfuil Gaeilge measartha acu.
 
Baineann ár múinteoirí leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdach chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh do na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile

Sonraí Cúrsa

Tús 11-05-2021 18:00 pm
Deireadh 13-07-2021 19:15 pm
Oscailt an Chlárúchain 09-04-2021 9:00 am
Líon Áiteanna ar fáil 8
Dáta deiridh 14-05-2021 18:00 pm
Praghas €145 (Early Bird = €125)
Ionad Gaillimh

Clárú dúnta

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge