Téarma an Fhómhair 2020: Tosaitheoirí leibhéal 1 - Dé Máirt

Fad an Chúrsa: 8 seachtaine (1 rang sa tseachtain)

Leibhéal ranga: Tosaitheoirí 1 (TEG A2)
Múinteoir: Colm MacDonncha
Lá Ranga: Dé Máirt
Dáta Tosaithe: Máirt, 22 Meán Fómhair 2020
Dáta Críochnaithe: Máirt,  24 Samhain 2020

Am Ranga: 18.00 - 19.15 
Táille: €115
 

Baineann múinteoirí Chonradh na Gaeilge leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh dos na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile

Sonraí Cúrsa

Tús 22-09-2020 18:00 pm
Deireadh 24-11-2020 19:15 pm
Líon Áiteanna ar fáil 2
Dáta deiridh 22-09-2020 17:00 pm
Praghas €115
Ionad Gaillimh
Clárú dúnta

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge