Foireann Chonradh na Gaeilge

Foireann Chonradh na Gaeilge

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge, agus is í príomhaidhm an Chonartha an Ghaeilge a spreagadh mar ghnáth-theanga labhartha na hÉireann. Oibríonn an eagraíocht ar son na Gaeilge agus ar son gach duine a bhaineann leas as an teanga ar fud oileán na hÉireann agus ar fud an domhain. Tá nach mór 180 craobh ag Conradh na Gaeilge ag saothrú ar son na teanga mar leis an iliomad ball aonair, agus is féidir teagmháil a dhéanamh le fostaithe lánaimseartha an Chonartha sna hoifigí thuasluaite idir 9.00rn - 5.30in ón Luan - Aoine.

Leanúint ar aghaidh

Áras na nGael

Áras na nGael

Is é Áras na nGael lárionad Gaeilge na Gaillimhe agus ceanncheathrú ghluaiseacht dheonach na Gaeilge i gCathair na Gaillimhe le breis agus 25 bliana anuas. Bíonn an tÁras ar oscailt ó cheann ceann na bliana, ó mhaidin go hoíche, agus tugann breis agus 10,000 duine cuairt ar an Áras le linn na bliana. Tá breis agus 25 grúpa ag baint úsáide as an Áras i láthair na huaire.

Leanúint ar aghaidh

Dún Mhuire

Dún Mhuire

Is é Dún Mhuire lárionad Gaeilge an Aonaigh i gCo. Thiobraid Árann agus is ann atá oifig, naíonra, leabhair agus cartaí ar díol, halla taispeántais, agus seomraí cruinnithe agus ranganna. Tá sí mar aidhm ag Conradh na Gaeilge ar an Aonach an Ghaeilge a spreagadh, a chur chun cinn, a labhairt agus a leathnú san Aonach féin agus sa cheantar máguaird. Bíonn oícheanta amhránaíochta agus ceoil, féilte, Seachtain na Gaeilge, imeachtaí do dhaoine óga, léachtaí, drámaí, agus ranganna ar siúl go rialta i nDún Mhuire chuige sin.

Leanúint ar aghaidh

Gaeláras Mhic Ardghail

Gaeláras Mhic Ardghail

Is cultúrlann úrnua agus lárionad Gaeilge ar an Iúr, Co. an Dúin é Gaeláras Mhic Ardghail. Cuireann an t-áras áiseanna oideachais, cultúrtha agus sóisialta ar fáil do Ghaeilgeoirí an Iúir agus Mhúrn. Sheol Craobh an Iúir de Chonradh na Gaeilge Gaeláras Mhic Ardghail ar 18 Feabhra 2013 mar thoradh ar chomhpháirtíocht dhícheallach idir Comhairle an Iúir agus Mhúrn, An Ciste Infheistíochta Gaeilge, Comhaltas Uladh agus Craobh an Iúir í féin.

Leanúint ar aghaidh

Teach na Gaeilge

Teach na Gaeilge

Is é Teach na Gaeilge lárionad Gaeilge Mhaigh Cuilinn i gCo. na Gaillimhe. Tógadh an lárionad ar shuíomh a chuir an Cumann Forbartha áitiúil ar fáil saor in aisce sa bhliain 2011 agus is é Conradh na Gaeilge Mhaigh Cuilinn féin a rinne an foirgneamh nua a mhaoiniú; níl aon mhaoiniú stáit faighte ag an bhforbairt nua. Rinne baill Chraobh Mhaigh Cuilinn de Chonradh na Gaeilge agus daoine eile sa pharóiste an obair thógála ar an bhfoirgneamh ar bhonn deonach, faoi stiúir Niall Uí Chéirín, ailtire.

Leanúint ar aghaidh

An Siopa Leabhar

An Siopa Leabhar

An Siopa Leabhar de chuid Chonradh na Gaeilge ag díol leabhar agus earraí Gaeilge do mhuintir Átha Cliath ó d'oscail sé ag 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 dhá scór bliain ó shin. Tá réimse leathan leabhar scoile, cártaí dátheangacha, cluichí do pháistí, ábhar múinteoireachta, dlúthdhioscaí ceoil agus go leor eile ar fáil sa Siopa Leabhar agus bíonn sé ar oscailt 6 lá in aghaidh na seachtaine. Is féidir orduithe a dhéanamh ar-líne trí shuíomh An tSiopa Leabhar anois freisin: www.cnag.ie/siopa

Leanúint ar aghaidh

Aontas Phobal na Gaeilge

Aontas Phobal na Gaeilge

Is ionstraim aontaithe é Aontas Phobal na Gaeilge (APG) atá ag gníomhú chun leas na teanga, ar bhonn uile Éireann agus go hidirnáisiúnta, trí fhorbairt agus pleanáil níos straitéisí don Ghaeilge a chur chun cinn. Tá Aontas Phobal na Gaeilge comhdhéanta de na heagrais Comhaltas Uladh, Comhar na Múinteoirí, Gaeilge, Comhluadar, Conradh na Gaeilge, Glór na nGael agus Seachtain na Gaeilge, eagrais atá ag plé le gnéithe éagsúla d’fhorbairt na Gaeilge i measc an phobail agus a tháinig le chéile le hionstraim oibre nua a bhunú ar mhaithe le seirbhísí níos éifeachtaí a sholáthar, agus ar luach airgid níos fearr a bhaint amach. www.aontaspg.ie

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge