Ógras

Bhunaigh Conradh na Gaeilge Ógras sa bhliain 1969 le deis a thabhairt do dhaoine óga idir 13 - 19 mbliana d'aois teacht le chéile mar óg-chlubanna a bheadh ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge. Bunaíodh Óg-Ógras do pháistí idir 8 - 12 bhliain d'aois sa bhliain 1988. Eagraíonn Ógras réimse leathan d’imeachtaí spraíúil, oideachasúla ar fud na tíre do dhaoine óga a bhfuil spéis acu bheith páirteach in óg-ghluaiseacht Ghaeilge, fhuinniúil, bhríomhar. www.ogras.ie

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge