An Siopa Leabhar

An Siopa Leabhar

An Siopa Leabhar de chuid Chonradh na Gaeilge ag díol leabhar agus earraí Gaeilge do mhuintir Átha Cliath ó d'oscail sé ag 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 dhá scór bliain ó shin. Tá réimse leathan leabhar scoile, cártaí dátheangacha, cluichí do pháistí, ábhar múinteoireachta, dlúthdhioscaí ceoil agus go leor eile ar fáil sa Siopa Leabhar agus bíonn sé ar oscailt 6 lá in aghaidh na seachtaine. Is féidir orduithe a dhéanamh ar-líne trí shuíomh An tSiopa Leabhar anois freisin: www.cnag.ie/siopa

Leanúint ar aghaidh

Aontas Phobal na Gaeilge

Aontas Phobal na Gaeilge

Is ionstraim aontaithe é Aontas Phobal na Gaeilge (APG) atá ag gníomhú chun leas na teanga, ar bhonn uile Éireann agus go hidirnáisiúnta, trí fhorbairt agus pleanáil níos straitéisí don Ghaeilge a chur chun cinn. Tá Aontas Phobal na Gaeilge comhdhéanta de na heagrais Comhaltas Uladh, Comhar na Múinteoirí, Gaeilge, Comhluadar, Conradh na Gaeilge, Glór na nGael agus Seachtain na Gaeilge, eagrais atá ag plé le gnéithe éagsúla d’fhorbairt na Gaeilge i measc an phobail agus a tháinig le chéile le hionstraim oibre nua a bhunú ar mhaithe le seirbhísí níos éifeachtaí a sholáthar, agus ar luach airgid níos fearr a bhaint amach. www.aontaspg.ie

Leanúint ar aghaidh

Feasta

Feasta

Iris liteartha is ea Feasta a bhunaigh Conradh na Gaeilge tríd an gcomhlacht foilsitheoireachta, Clódhanna Teoranta, i 1948. Foilsitear Feasta gach mí. Maireann Feasta chun an saol a phlé trí mheán na Gaeilge - litríocht, eolaíocht, polaitíocht. Is mó aidhm atá againn: an ghearrscéalaíocht a chothú; ardán a chur ar fáil d'fhilí na Gaeilge; scríbhneoirí óga a aimsiú agus a meanma a chothú; scoláirí dara leibhéal agus mic léinn tríú leibhéal a thabhairt i dtreo na scríbhneoireachta Gaeilge; tábhacht na teanga scríofa a áiteamh ar eagraíochtaí Gaeilge; ceardlanna scríbhneoireachta Gaeilge a chothú, agus teagmháil a fhorbairt idir Feasta agus ealaíontóirí súl. www.feasta.ie

Leanúint ar aghaidh

Raidió Rí-Rá

Is cairtstáisiún ceoil don aos óg é Raidió Rí-Rá a sheinneann na hamhráin is déanaí ó na cairteacha go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Tá sé le cloisteáil tríd an bhliain ar fad ar-líne ag www.rrr.ie, ar ghutháin Nokia, tríd an bhfeidhmchlár ar an iPhone, ar ghutháin Android trí TuneIn, agus ar an gcóras chraoladh fuaime digití (DAB) i mBaile Átha Cliath agus i bPort Láirge. Beidh sé ar fáil ar DAB i gCorcaigh, i Luimneach agus i nGaillimh faoi cheann dheireadh na bliana chomh maith. Bíonn Raidió Rí-Rá ag craoladh ar FM i gcathracha éagsúla ó am go ham agus tá sé beartaithe craoladh ar an gcóras teilifíse digití amach anseo freisin. Tá sé mar sprioc ag Rí-Rá go mbeadh stáisiún raidió Gaeilge lánaimseartha don aos óg ar an gcóras náisiúnta FM agus DAB. Cuir cluas linn inniu! www.rrr.ie

Leanúint ar aghaidh

An Coimisiún le Rincí Gaelacha

An Coimisiún le Rincí Gaelacha

Bhunaigh Conradh na Gaeilge An Coimisiún le Rincí Gaelacha (CLRG) sa bhliain 1930 agus tagann An Coimisiún faoi scáth an Chonartha go fóill. ‘Sí príomhchuspóir an Choimisiúin i gcónaí ná Rincí Gaelacha, idir rincí aonair, rincí céilí agus rincí foirne Gaelacha de gach saghas, a chaomhnú agus a chur chun cinn. I dteannta na príomhaidhme úd, is mór le baill an Choimisiúin an ceangal idir an Coimisiún agus an Ghaeilge, agus cé nach féidir linn cruinnithe an Choimisiúin a reáchtáil go hiomlán trí Ghaeilge de bharr na hionadaíochta idirnáisiúnta, tá an-chuid Ghaeilge le cloisteáil i measc na mball i gcónaí. www.clrg.ie

Leanúint ar aghaidh

Oireachtas na Gaeilge

Oireachtas na Gaeilge

Oireachtas na Gaeilge tiomanta ar na healaíona dúchasacha agus ar nua-litríocht na Gaeilge a chur chun cinn. Eagraíonn siad raon leathan imeachtaí i rith na bliana chun iad a cheiliúradh, ina measc Comórtais Liteartha an Oireachtais, Gradaim Chumarsáide an Oireachtais agus Oireachtas na Samhna atá ina príomhfhéile bhliantúil de chuid na nGael. Bíonn comórtais ardáin ina leithéid de rince aonair agus amhránaíocht ar an sean-nós, agallaimh bheirte, lúibíní, scéalaíocht, amhráin nua-chumtha, uirlisí ceoil éagsúla agus eile mar chuid den fhéile, mar aon le seisiúin, comhdhálacha, seimineáir, taispeántais, drámaí, ócáidí seolta agus imeachtaí breise eile. www.antoireachtas.ie

Leanúint ar aghaidh

Ógras

Bhunaigh Conradh na Gaeilge Ógras sa bhliain 1969 le deis a thabhairt do dhaoine óga idir 13 - 19 mbliana d'aois teacht le chéile mar óg-chlubanna a bheadh ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge. Bunaíodh Óg-Ógras do pháistí idir 8 - 12 bhliain d'aois sa bhliain 1988. Eagraíonn Ógras réimse leathan d’imeachtaí spraíúil, oideachasúla ar fud na tíre do dhaoine óga a bhfuil spéis acu bheith páirteach in óg-ghluaiseacht Ghaeilge, fhuinniúil, bhríomhar. www.ogras.ie

Leanúint ar aghaidh

Seachtain na Gaeilge

Seachtain na Gaeilge

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain. Tá féile na bliana seo chugainn ar siúl ó 1– 17 Márta 2014. Tugann an fhéile deis go gach uile dhuine sult a bhaint as an nGaeilge, idir chainteoirí dúchais, fhoghlaimeoirí agus lucht an chúpla focal ar aon, trí fhéilire imeachtaí siamsúla agus spraíúla a chur ar fáil do gach cineál suime agus gach aoisghrúpa. Is grúpaí deonacha agus pobail, comhairlí áitiúla, scoileanna, leabharlanna, agus eagrais cheoil, spóirt, ealaíon agus chultúrtha a eagraíonn imeachtaí ina gceantar féin do Sheachtain na Gaeilge. Is le gach duine an Ghaeilge, is le gach pobal Seachtain na Gaeilge – Croí na Teanga, It’s You! www.snag.ie

Leanúint ar aghaidh

Faoi scáth Chonradh na Gaeilge