Coiste Gnó Chonradh na Gaeilge

Coiste Gnó Chonradh na Gaeilge 2015Tá An Coiste Gnó ina ardchomhlacht cheannais ar Chonradh na Gaeilge ó Ard-Fheis go hArd-Fheis. Tagann siad le chéile gach 6 - 8 seachtain agus pléitear dul chun cinn na heagraíochta, na feachtais Gaeilge, agus eile ann. Is é Uachtarán Chonradh na Gaeilge a bhíonn mar chathaoirleach ar na cruinnithe.

Leanúint ar aghaidh

Uachtarán Chonradh na Gaeilge

Uachtarán Coilín Ó CearbhaillToghadh Cóilín Ó Cearbhaill ó Choiste Contae Bhaile Átha Cliath ina Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge den chéad uair ag Ard-Fheis na heagraíochta in Óstán na nAirde, Cill Airne, Co. Chiarraí, ar 01 Márta 2014. Bhí Ó Cearbhaill ina Thánaiste ar Choiste Gnó an Chonartha le blianta beaga sular toghadh ina Uachtarán é.

Leanúint ar aghaidh

Clár Oibre Chonradh na Gaeilge

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge agus saothraíonn an eagraíocht ar son phobal labhartha na Gaeilge agus na Gaeltachta ar fud na hÉireann uile agus timpeall na cruinne. Ó bunaíodh é ar 31 Iúil 1893, tá baill an Chonartha gníomhach ag cur chun cinn na Gaeilge i ngach gné de shaol na tíre, ó chúrsaí dlí agus oideachais go forbairt meán cumarsáide agus seirbhísí Gaeilge.

Leanúint ar aghaidh

Stair Chonradh na Gaeilge

Ba ar 31 Iúil 1893, i mBaile Átha Cliath, a bunaíodh Conradh na Gaeilge. An aidhm a chuir an eagraíocht nua roimhe féin ná an Ghaeilge a láidriú trí labhairt agus úsáid na Gaeilge.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge