Téarma an Fhómhair 2020: Ardchomhrá, Déardaoin (Tráthnóna, Ar-Líne)


Fad an Chúrsa: 10 seachtaine (1 rang sa tseachtain)
Leibhéal ranga: Ardchomhrá
Múinteoir: LBD
Lá Ranga: Déardaoin
Dáta Tosaithe: Déardaoin, 17 Meán Fómhair 2020
Dáta Críochnaithe: Déardaoin,  26 Samhain 2020
Briseadh Ranga: Déardaoin, 29 Deireadh Fómhair 2020
Am Ranga: 19.00 - 20.30 (Um Thráthnóna, Am na hÉireann)
Táille: €150


 

Is ionann an rang seo agus rang comhrá inar ndéantar forbairt ar scileanna cumarsáide agus labhartha daoine le Gaeilge. Beidh an rang seo ar chaighdeán sách ard agus úsáidfear plé, diospóireachtaí agus cluichí le cumas cumarsáide na bhfoghlaimeoirí a fhorbairt.
 
Baineann múinteoirí Chonradh na Gaeilge leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh dos na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile

Sonraí Cúrsa

Tús 17-09-2020 19:00 pm
Deireadh 26-11-2020 20:30 pm
Oscailt an Chlárúchain 21-08-2020
Líon Áiteanna ar fáil 4
Dáta deiridh 13-09-2020 23:00 pm
Praghas €150
Ionad Ar Líne
Clárú dúnta

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge