Téarma an Fhómhair 2020: Meánrang 2, Dé Céadaoin (Tráthnóna, Ar-Líne)


Fad an Chúrsa: 10 seachtaine (1 rang sa tseachtain)
Leibhéal ranga: Meánrang 2 (TEG B2)
Múinteoir: Sophie, LBD
Lá Ranga: Dé Céadaoin
Dáta Tosaithe: Céadaoin, 16 Meán Fómhair 2020
Dáta Críochnaithe: Céadaoin,  25 Samhain 2020
Briseadh Ranga:  Céadaoin, 28 Deireadh Fómhair 2020
Am Ranga: 19.00 - 20.30 (Um Thráthnóna, Am na hÉireann)
Táille: €150


 

Seo chugaibh leagan amach an ranga, Meánrang 2 a bheidh ar leibhéal TEG B2, in oiriúint do dhaoine atá Gaeilge measartha acu cheana féin agus speis acu tuilleadh a foghlaim faoin ngramadach agus struchtúr na Gaeilge. Bheadh an cúrsa seo in oiriúint do dhaoine suite in zóin ama éagsúla timpeall an domhain, in éineacht le daoine atá saor um thráthnóna.
 
Baineann múinteoirí Chonradh na Gaeilge leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh dos na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile

Sonraí Cúrsa

Tús 16-09-2020 19:00 pm
Deireadh 25-11-2020 20:30 pm
Oscailt an Chlárúchain 21-08-2020
Líon Áiteanna ar fáil 1
Dáta deiridh 13-09-2020 23:00 pm
Praghas €150
Ionad Ar Líne
Clárú dúnta

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge