Téarma an Fhómhair 2020: Tosaitheoirí 1, Dé Céadaoin (Maidin, Ar-Líne)


Fad an Chúrsa: 10 seachtaine (1 rang sa tseachtain)
Leibhéal ranga: Tosaitheoirí 1 (TEG A1)
Múinteoir: LBD
Lá Ranga: Dé Céadaoin
Dáta Tosaithe: Céadaoin, 16 Meán Fómhair 2020
Dáta Críochnaithe: Céadaoin,  25 Samhain 2020
Briseadh Ranga:  Céadaoin, 28 Deireadh Fómhair 2020
Am Ranga: 09.30 - 11.00 (Ar Maidin, Am na hÉireann)
Táille: €150

 

Seo chugaibh leagan amach an ranga, Tosaitheoirí 1 a bheidh ar leibhéal TEG A1, in oiriúint do ghlantosaitheoirí na Gaeilge. Bheadh an cúrsa seo in oiriúint do dhaoine suite in zóin ama éagsúla timpeall an domhain, in éineacht le daoine atá saor ar maidin.
 
Baineann múinteoirí Chonradh na Gaeilge leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh dos na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile

Sonraí Cúrsa

Tús 16-09-2020 9:30 am
Deireadh 25-11-2020 11:00 am
Oscailt an Chlárúchain 21-08-2020
Líon Áiteanna ar fáil 7
Dáta deiridh 13-09-2020 23:00 pm
Praghas €150
Ionad Ar Líne
Clárú dúnta

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge