Polasaithe Chosaint Sonraí

Polasaithe Chosaint Sonraí
Teideal na Ceardlainne: Polasaithe Chosaint Sonraí
Áisitheoirí: Seán Ó hAdhmaill
Dáta na Ceardlainne: 27/10/2020
Lá na Ceardlainne: Dé Máirt
Am na Ceardlainne: 13.00
Táille: €25 (€10 do bhaill na gcraobhacha)

Is ceart do gach grúpa agus craobh a bhailíonn sonraí daoine polasaí cosaint sonraí a bheith acu de réir na ndlíthe RGCS (Rialacha Ginearálta um Chosaint Sonraí). Déanfaidh Seán Ó hAdmhaill, Bainisteoir Acmhainní Daonna an Chonartha agus Ghlór na nGael, cur síos ar conas polasaí a dhréachtadh agus a chur i bhfeidhm ionas go bhfuil sonraí na n-ábharbhaill, baill agus eile coimeádta go sábháilte ag do ghrúpa / do chraobh.
 
Is ceart do chuid sonraí a iontráil sa bhfoirm ar an gcéad leathanach eile.

Sonraí Cúrsa

Tús 02-11-2020 13:00 pm
Deireadh 02-11-2020 14:00 pm
Oscailt an Chlárúchain 21-07-2020
Líon Áiteanna ar fáil 30
Dáta deiridh 02-11-2020 23:00 pm
Praghas €25
Ionad Ceardlanna

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge