Dianchúrsa Lúnasa 2020: Meánrang 1 (Maidin, Ar Líne)

Fad an Chúrsa: 3 seachtaine (3 rang sa tseachtain)
Leibhéal ranga: Meánrang 1 (TEG B1)
Múinteoir: Jo
Laethanta Ranga: Dé Luain, Dé Máirt agus Dé Céadaoin
Dáta Tosaithe: Luan, 10 Lúnasa 2020
Dáta Críochnaithe: Céadaoin, 26 Lúnasa 2020
Am Ranga: 09.30 - 11.30 (Ar Maidin, Am na hÉireann)
Táille: €140
 
Seo chugaibh leagan amach nua AR-LÍNE don Dianchúrsa Lúnasa, tarlóidh 3 rang gach seachtain thar 3 seachtaine, tosóidh gach rang ar maidin @ 09.30 agus leanfaidh sé ar aghaidh chuig 11.00 (Am na hÉireann). Bheadh an cúrsa seo in oiriúint do dhaoine suite in zóin ama éagsúla timpeall an domhain, in éineacht le daoine atá saor ar maidin.
 
Baineann múinteoirí Chonradh na Gaeilge leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh dos na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile. 

Sonraí Cúrsa

Tús 10-08-2020 9:30 am
Deireadh 26-08-2020 11:00 am
Oscailt an Chlárúchain 10-07-2020
Líon Áiteanna ar fáil 0
Dáta deiridh 07-08-2020
Praghas €140
Ionad Ar Líne
Níl aon spás

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge