bliain na gaeilge 2018

An Claidheamh Soluis ar Líne

Foilsíodh iris sheachtainiúil Chonradh na Gaeilge, An Claidheamh Soluis, ó 1899 go dtí 1932. Sa thréimhse sin, bhí Eoin Mac Néill agus Pádraig Mac Piarais mar eagarthóirí uirthi agus rinneadh roinnt mhaith athruithe chomh maith. Ag amantaí foilsíodh faoi ainmneacha éagsúla í - Fáinne an Lae agus Misneach

Leanúint ar aghaidh

Forógra na Cásca

Forógra na Cásca 1916Le blianta beaga anuas, ba é ceann de na heasnaimh is mó i searmanais chomórtha an Éirí Amach ná an easpa cinnteachta faoin leagan Gaeilge den fhorógra. Is fíor nár scríobh ceannairí an Éirí Amach leagan Gaeilge iad féin, ach tá neart leaganacha éagsúla ar fáil, agus cúpla leagan fiú in úsáid go poiblí.

Leanúint ar aghaidh

Seimineáir Plé 16

Seimineáir Plé 16sraith seimineár á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge ar fud na hÉireann agus thar lear in 2016 chun comóradh a dhéanamh ar oidhreacht athbheochan na Gaeilge. Is í aidhm na seimineár seo comhrá níos leithne a spreagadh i measc an phobail faoi ról na Gaeilge sna himeachtaí a raibh an tÉirí Amach mar thoradh orthu, agus a bhfuil i ndán dúinn mar phobal Gaelach amach anseo.

Leanúint ar aghaidh

Cartlann & Taispeántas

An Claidheamh Soluis 1913Is iomaí athrú a tháinig ar chultúr agus ar shochaí na hÉireann ó bunaíodh Conradh na Gaeilge in 1893, agus bhí ról lárnach ag Conradh na Gaeilge sna hathruithe sin. Is iad na cáipéisí agus na foilseacháin a cruthaíodh le linn na hoibre seo uilig an fhianaise is fearr atá againn ar na hathruithe sin agus ar ról Chonradh na Gaeilge agus ról na gConraitheoirí iontu. Mar cheann de na tionscnaimh is tábhachtaí atá á maoiniú ag Éire 2016, beimid ag déanamh iarracht chórasach chomhordaithe eagar a chur ar bhailiúcháin cháipéisí Chonradh na Gaeilge, iad a chaomhnú, agus a chur faoi bhráid an phobail ar bhealaí comhaimseartha cruthaitheacha.

Leanúint ar aghaidh

Féile na Físe

Féile na FíseTá Seachtain na Gaeilge ag ceiliúradh na Gaeilge le catagóir breise imeachtaí a chomhordú in 2016 dar teideal Féile na Físe ón 1-17 Márta 2016. Is é aidhm an imeachta ról na Gaeilge agus cultúr na hÉireann i 1916 a chomóradh agus chur chun cinn agus chun an fhís a bhí ag ceannairí an Éirí Amach d’Éirinn, a spreag an Athbheochan Chultúir, a chur in iúl.

Leanúint ar aghaidh

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge