Forbairt bhallraíocht do chraoibhe

Forbairt bhallraíocht do chraoibhe
Teideal na Ceardlainne: Forbairt ballraíochta do chraoibhe
Áisitheoirí: Le deimhniú
Dáta na Ceardlainne: 20/10/2020
Lá na Ceardlainne: Dé Máirt
Am na Ceardlainne: 13.00
Táille: €25 (€10 do bhaill na gcraobhacha)

Déanfaidh an ceardlann seo cur síos ar na deacrachtaí a bhíonn ag craobhacha agus grúpaí daoine nua a earcú le bheith ina bhaill ghníomhacha sa chraobh agus ról ceannasaíochta a ghlacadh sa choiste, sna heagrúcháin agus sa phleanáil.
 
Níl aon chostas ar an gceardlann seo ach is ceart do chuid sonraí a iontráil sa bhfoirm ar an gcéad leathanach eile.

Sonraí Cúrsa

Tús 20-10-2020 13:00 pm
Deireadh 20-10-2020 14:00 pm
Oscailt an Chlárúchain 21-07-2020
Líon Áiteanna ar fáil 30
Dáta deiridh 19-10-2020 23:00 pm
Praghas Saor in Aisce
Ionad Ceardlanna

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge