Téarma an Earraigh 2020: Ardrang 1 (Dé Luain)

Fad an Chúrsa: 10 seachtaine (1 rang sa tseachtain)
Leibhéal ranga: Ardrang 1 (TEG C1)
Múinteoir: Le deimhniú
Lá Ranga: Dé Luain
Dáta Tosaithe: Luan, 20 Eanáir 2020
Dáta Críochnaithe: Luan, 30 Márta 2020
Briseadh Mheántéarma: 16 - 19 Márta 2019
Am Ranga: 19.00 - 21.00 (sos tae ag 20.00)
Táille: €190
Is ionann an leibhéal seo agus ardchaighdeán Gaeilge, clúdófar píosaí áirithe ón gcúrsa TEG C1 in éineacht le gnéithe eile den teanga.
 
Baineann múinteoirí Chonradh na Gaeilge leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh dos na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile. 

Sonraí Cúrsa

Tús 20-01-2020 19:00 pm
Deireadh 30-03-2020 21:00 pm
Oscailt an Chlárúchain 29-11-2019
Líon Áiteanna ar fáil 8
Dáta deiridh 20-01-2020 23:00 pm
Praghas €190
Ionad Baile Átha Cliath
Clárú dúnta

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge