Gearrchúrsa Lae 2019: Bunrang (Céadaoin)

Fad an Chúrsa: 6 seachtaine (1 rang sa tseachtain)
Leibhéal ranga: Bunrang (TEG A2)
Múinteoir: Meadhbh
Lá Ranga: Dé Céadaoin
Dáta Tosaithe: Céadaoin, 6 Samhain 2019
Dáta Deiridh: Céadaoin, 11 Nollaig 2019
Am Ranga: 10.30 - 11.30 
Táille: €60
 
Cúrsa Lae dóibh siúd nach bhfuil sé de chumas orthu freastal ar chúrsaí le linn na hoíche. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile. Beidh an cúrsa seo ag leibhéal 'Bunrang'. Baineann múinteoirí Chonradh na Gaeilge leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. 

Sonraí Cúrsa

Tús 06-11-2019 10:30 am
Deireadh 11-12-2019 11:30 am
Oscailt an Chlárúchain 15-10-2019
Líon Áiteanna ar fáil 3
Dáta deiridh 06-11-2019 23:00 pm
Praghas €60
Ionad Baile Átha Cliath
Clárú dúnta

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge