Téarma an Fhómhair 2019: Bunrang 2 (Dé Máirt)

Fad an Chúrsa: 10 seachtain (1 rang sa tseachtain)
Leibhéal ranga: Bunrang 2 (TEG A2)
Múinteoir: Le deimhniú
Lá Ranga: Dé Máirt
Dáta Tosaithe: Máirt, 17 Meán Fómhair 2019
Dáta Críochnaithe: Máirt, 26 Samhain 2019
Briseadh Mheántéarma: 3 - 5 Meitheamh
Am Ranga: 19.00 - 21.00 (sos tae ag 20.00)
Táille: €190
 
Baineann múinteoirí Chonradh na Gaeilge leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh dos na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile. 

Sonraí Cúrsa

Cúrsaí Dáta 17-09-2019 19:00 pm
Deireadh 26-11-2019 21:00 pm
Registration Start Date 04-03-2019
Líon Áiteanna ar fáil 0
Dáta deiridh 24-09-2019 12:00 pm
Praghas €190.00
Ionad Baile Átha Cliath
Clárú dúnta

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge