Rang Tuistí & Páistí Réamhscolaíochta

Rang Tuistí & Páistí Réamhscolaíochta
Fad an Chúrsa: 10 seachtain (1 rang sa tseachtain)
Múinteoir: Tara
Lá Ranga: Dé Máirt
Dáta Tosaithe: Máirt, 30 Aibreán 2019
Dáta Críochnaithe: Máirt, 2 Iúil 2019
Am Ranga: 10.00 - 11.30
Táille: €100
 
Cúrsa 10 Seachtain dírithe orthu siúd atá ag iarraidh go n-úsáidfear tuilleadh Gaeilge sa teach. Clúdófar topaicí éagsúla ó sheachtain go seachtain dos na tuismitheoirí agus ansin bainfear úsáid as cluichí, amhráin agus rannta le go spreagfaí an Ghaeilge i measc na bpáistí. Cuirfear neart breagáin ar fáil agus beidh soláistí (tae, caifé, brioscaí) ann dos na tusimitheoirí.

Sonraí Cúrsa

Cúrsaí Dáta 30-04-2019 10:00 am
Deireadh 02-07-2019 11:30 am
Registration Start Date 19-03-2019
Líon Áiteanna ar fáil 6
Dáta deiridh 07-05-2019 23:00 pm
Praghas €100.00
Ionad Baile Átha Cliath
Clárú dúnta

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge