buy.com buy.com Téarma an tSamhraidh 2019: Ardrang 1 (Dé Luain)-Baile Átha Cliath - Conradh na Gaeilge | Ar son phobal na Gaeilge

Téarma an tSamhraidh 2019: Ardrang 1 (Dé Luain)

Fad an Chúrsa: 10 seachtain (1 rang sa tseachtain)
Leibhéal ranga: Ardrang 1 (TEG C1)
Múinteoir: Oisín
Lá Ranga: Dé Luain
Dáta Tosaithe: Luan, 6 Bealtaine 2019
Dáta Críochnaithe: Luan, 15 Iúil 2019
Briseadh Mheántéarma: 3 - 5 Meitheamh 2019
Am Ranga: 19.00 - 21.00 (sos tae ag 20.00)
Táille: €180
 
Is Lá Saoire Bainc an 6ú Bealtaine, maith dúinn aon mhíchaoithiúlacht ach beidh an cúrsa ag tosú ar an lá seo. Beidh briseadh idir an 3 - 5 Meitheamh don Saoire Bainc i mí an Mheithimh.
 
Baineann múinteoirí Chonradh na Gaeilge leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh dos na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile. 

Sonraí Cúrsa

Cúrsaí Dáta 06-05-2019 19:00 pm
Deireadh 15-07-2019 21:00 pm
Registration Start Date 04-03-2019
Líon Áiteanna ar fáil 17
Dáta deiridh 13-05-2019 23:00 pm
Praghas €180.00
Ionad Baile Átha Cliath
buy.com buy.com