Téarma an Earraigh 2019: Bunrang 2 (Dé Luain)

Téarma an Earraigh 2019: Bunrang 2 (Dé Luain)
Fad an Chúrsa: 10 seachtain (1 rang sa tseachtain)
Leibhéal ranga: Bunrang 2 (TEG A2)
Múinteoir: Colleen
Lá Ranga: Dé Luain
Dáta Tosaithe: Luan, 21 Eanair 2019
Dáta Críochnaithe: Luan, 1 Aibreán 2019
Briseadh Fhéile Phádraig:  Luan go Céadaoin, 18 - 20 Márta 2019
Am Ranga: 19.00 - 21.00 (sos tae ag 20.00)
Táille: €180
 
Baineann múinteoirí Chonradh na Gaeilge leas as an gcreatlach TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge). Tá saoirseacht ag gach múinteoir a chuid ábhair féin a chlúdú chomh maith leis an gcúrsa TEG. Cabhróidh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag iarraidh tabhairt faoi na scrúduithe oifigiúla TEG ach is faoin bhfoghlaimeoir atá sé na hullmhúcháin chuí a dhéanamh dos na scrúduithe. Clúdófar réimse leathan d'ábhair: an Ghaeilge labhartha, gramadach na Gaeilge, cluastuiscint, léitheoireacht agus eile. 

Sonraí Cúrsa

Cúrsaí Dáta 21-01-2019 19:00 pm
Deireadh 01-04-2019 21:00 pm
Registration Start Date 31-10-2018
Líon Áiteanna ar fáil 1
Dáta deiridh 24-01-2019 23:00 pm
Praghas €180.00
Ionad Baile Átha Cliath
Clárú dúnta

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge