CeardlannaFéach ar an LéarscáilFaigh Treoracha

Leideanna Instagram agus TikTok
Teideal na Ceardlainne: Leideanna Instagram & TikTok
Áisitheoirí: Róisín & Eve
Dáta na Ceardlainne: 11/08/2020
Lá na Ceardlainne: Dé Máirt
Am na Ceardlainne: 13.00
Táille: €25 (€10 do bhaill na gcraobhacha)

 
Baineann an cheardlann seo le húsáid a bhaint as Instagram agus Tik Tok dhá uirlis an-úsáideach do chraobhacha agus grúpaí atá ag plé le daoine óga. Tabharfaidh Róisin, Feidhmeannach Cumarsáide an Chonartha agus Eve a oibríonn leis an bhFoireann Óige treoracha duit ar conas úsáid a bhaint as Instagram agus Tik Tok do leas do chraoibhe nó ghrúpa.
 
Is ceart do chuid sonraí a iontráil sa bhfoirm ar an gcéad leathanach eile.
Tús 11-08-2020 13:00 pm
Deireadh 11-08-2020 14:00 pm
Oscailt an Chlárúchain 16-07-2020
Líon Áiteanna ar fáil 30
Dáta deiridh 10-08-2020 23:00 pm
Praghas €25
Ionad Ceardlanna
Conas físeán simplí a dhéanamh
Teideal na Ceardlainne: Conas físeán simplí a dhéanamh
Áisitheoirí: Síomha & Dáire
Dáta na Ceardlainne: 18/08/2020
Lá na Ceardlainne: Dé Máirt
Am na Ceardlainne: 13.00
Táille: €25 (€10 do bhaill na gcraobhacha)

 
Baineann an cheardlann seo le scileanna glacadh agus eagarthóireachta a fhorbairt. Léireoidh Síomha Ní Ruairc agus Dáire Ó Faogáin conas físeáin simplí a thaifead ar uirlisí a bheidh agat sa bhaile ar nós gutháin phóca srl. Taispeánfaidh siad conas eagarthóireacht a dhéanamh ar an bhfíseán ansin go mbeidh sé réidh le húsáid go poiblí.
 
Is ceart do chuid sonraí a iontráil sa bhfoirm ar an gcéad leathanach eile.
Tús 18-08-2020 13:00 pm
Deireadh 18-08-2020 14:00 pm
Oscailt an Chlárúchain 16-07-2020
Líon Áiteanna ar fáil 30
Dáta deiridh 17-08-2020 23:00 pm
Praghas €25
Ionad Ceardlanna
Preasráiteas sa lá atá inniu ann
Teideal na Ceardlainne: Preasráiteas sa lá atá inniu ann
Áisitheoirí: Padaí & Róisín
Dáta na Ceardlainne: 01/09/2020
Lá na Ceardlainne: Dé Máirt
Am na Ceardlainne: 13.00
Táille: €25 (€10 do bhaill na gcraobhacha)

 
Sa cheardlann seo léireoidh Róisín Ní Mhaoláin agus Padaí Ó Tiarnaigh conas preasráiteas éifeachtach a scríobh sa lá atá inniu ann. Labhróidh siad faoi mhódhanna scríbhneoireachta agus an bealach is fearr le do phreasráiteas a fháil os comhair na meán áitiúla agus náisiúnta.
 
Is ceart do chuid sonraí a iontráil sa bhfoirm ar an gcéad leathanach eile.
Tús 01-09-2020 13:00 pm
Deireadh 01-09-2020 14:00 pm
Oscailt an Chlárúchain 16-07-2020
Líon Áiteanna ar fáil 30
Dáta deiridh 31-08-2020 23:00 pm
Praghas €25
Ionad Ceardlanna
Stocaireacht - Conas dul i bhfeidhm ar pholaiteoirí go háitiúil
Teideal na Ceardlainne: Stocaireacht - Conas dul i bhfeidhm ar pholaiteoirí go háitiúil
Áisitheoirí: Julian & Peadar
Dáta na Ceardlainne: 15/09/2020
Lá na Ceardlainne: Dé Máirt
Am na Ceardlainne: 13.00
Táille: N/bh.

 
Déanfaidh Julian De Spáinn, Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge agus Peadar Mac Fhlannchadha, Bainisteoir Abhcóideachta cíoradh ar na bealaí is fearr le stocaireacht a dhéanamh ar phlaiteoirí áitiúla le mianta do phobail a chur chun cinn. Labhróidh siad faoi mhódhanna stocaireachta atá in molta ag an eagraíocht agus conas dul i dteagmháil go heifeachtúil le d'ionadaithe áitiúla.
 
Níl aon chostas ar an gceardlann seo ach is ceart do chuid sonraí a iontráil sa bhfoirm ar an gcéad leathanach eile.
Tús 15-09-2020 13:00 pm
Deireadh 15-09-2020 14:00 pm
Oscailt an Chlárúchain 16-07-2020
Líon Áiteanna ar fáil 29
Dáta deiridh 14-09-2020 23:00 pm
Praghas Saor in Aisce
Ionad Ceardlanna
Conas Craobh nua a bhunú
Teideal na Ceardlainne: Conas Craobh nua a bhunú
Áisitheoirí: Ciarán & Paula Melvin
Dáta na Ceardlainne: 29/09/2020
Lá na Ceardlainne: Dé Máirt
Am na Ceardlainne: 13.00
Táille: N/bh.

 
Rachaidh Ciarán Wadd, Feidhmeannach Ballraíochta an Chonartha agus Paula Melvin, Tanáiste Chonradh na Gaeilge agus Cathaoirleach Phobal Gaeilge 15, craobh de chuid CnaG tríd an bproiséas ar conas craobh nua a chur ar bun agus trí na bealaí is fearr plean cuimsitheach don chraobh a dhréachtadh agus a chur i bhfeidhm.
 
Níl aon chostas ar an gceardlann seo ach is ceart do chuid sonraí a iontráil sa bhfoirm ar an gcéad leathanach eile.
Tús 29-09-2020 13:00 pm
Deireadh 29-09-2020 14:00 pm
Oscailt an Chlárúchain 16-07-2020
Líon Áiteanna ar fáil 29
Dáta deiridh 28-09-2020 23:00 pm
Praghas Saor in Aisce
Ionad Ceardlanna
Conas coiste a stiúradh, ó chruinnithe go róil
Teideal na Ceardlainne: Conas coiste a stiúradh idir chruinnithe agus róil
Áisitheoirí: Ciarán Wadd
Dáta na Ceardlainne: 13/10/2020
Lá na Ceardlainne: Dé Máirt
Am na Ceardlainne: 13.00
Táille: €25 (€10 do bhaill na gcraobhacha)

 
Rachaidh Ciarán Wadd, Feidhmeannach Ballraíochta an Chonartha agus Cathaoirleach Choiste Chlub Chonradh na Gaeilge trí bhealaí eifeachtúla le coiste a stiúradh idir bhealaí le cruinnithe a reáchtáil go slachtmhar, pleananna a dhréachtú agus a chur i bhfeidhm agus úsáid a bhaint go maith as na róil uile atá ar choistí.
 
Is ceart do chuid sonraí a iontráil sa bhfoirm ar an gcéad leathanach eile.
Tús 13-10-2020 13:00 pm
Deireadh 13-10-2020 14:00 pm
Oscailt an Chlárúchain 21-07-2020
Líon Áiteanna ar fáil 30
Dáta deiridh 12-10-2020 23:00 pm
Praghas €25
Ionad Ceardlanna
Forbairt bhallraíocht do chraoibhe
Teideal na Ceardlainne: Forbairt ballraíochta do chraoibhe
Áisitheoirí: Le deimhniú
Dáta na Ceardlainne: 20/10/2020
Lá na Ceardlainne: Dé Máirt
Am na Ceardlainne: 13.00
Táille: €25 (€10 do bhaill na gcraobhacha)

 
Déanfaidh an ceardlann seo cur síos ar na deacrachtaí a bhíonn ag craobhacha agus grúpaí daoine nua a earcú le bheith ina bhaill ghníomhacha sa chraobh agus ról ceannasaíochta a ghlacadh sa choiste, sna heagrúcháin agus sa phleanáil.
 
Níl aon chostas ar an gceardlann seo ach is ceart do chuid sonraí a iontráil sa bhfoirm ar an gcéad leathanach eile.
Tús 20-10-2020 13:00 pm
Deireadh 20-10-2020 14:00 pm
Oscailt an Chlárúchain 21-07-2020
Líon Áiteanna ar fáil 30
Dáta deiridh 19-10-2020 23:00 pm
Praghas Saor in Aisce
Ionad Ceardlanna
Polasaithe Chosaint Sonraí
Teideal na Ceardlainne: Polasaithe Chosaint Sonraí
Áisitheoirí: Seán Ó hAdhmaill
Dáta na Ceardlainne: 27/10/2020
Lá na Ceardlainne: Dé Máirt
Am na Ceardlainne: 13.00
Táille: €25 (€10 do bhaill na gcraobhacha)

 
Is ceart do gach grúpa agus craobh a bhailíonn sonraí daoine polasaí cosaint sonraí a bheith acu de réir na ndlíthe RGCS (Rialacha Ginearálta um Chosaint Sonraí). Déanfaidh Seán Ó hAdmhaill, Bainisteoir Acmhainní Daonna an Chonartha agus Ghlór na nGael, cur síos ar conas polasaí a dhréachtadh agus a chur i bhfeidhm ionas go bhfuil sonraí na n-ábharbhaill, baill agus eile coimeádta go sábháilte ag do ghrúpa / do chraobh.
 
Is ceart do chuid sonraí a iontráil sa bhfoirm ar an gcéad leathanach eile.
Tús 27-10-2020 13:00 pm
Deireadh 27-10-2020 14:00 pm
Oscailt an Chlárúchain 21-07-2020
Líon Áiteanna ar fáil 30
Dáta deiridh 26-10-2020 23:00 pm
Praghas €25
Ionad Ceardlanna
Polasaí Clúdach Leanaí
Teideal na Ceardlainne: Polasaithe Chlúdach Leanaí
Áisitheoirí: Le deimhniú
Dáta na Ceardlainne: 10/11/2020
Lá na Ceardlainne: Dé Máirt
Am na Ceardlainne: 13.00
Táille: €25 (€10 do bhaill na gcraobhacha)

 
Déanfar cur síos ar conas polasaí a dhréachtadh agus a chur i bhfeidhm má oibríonn do chraobh / ghrúpa le daoine óga nó daoine leochaileacha.

Is ceart do chuid sonraí a iontráil sa bhfoirm ar an gcéad leathanach eile.
Tús 10-11-2020 13:00 pm
Deireadh 10-11-2020 14:00 pm
Oscailt an Chlárúchain 21-07-2020
Líon Áiteanna ar fáil 30
Dáta deiridh 09-11-2020 23:00 pm
Praghas €25
Ionad Ceardlanna
Imeachtaí & Ciste Sheachtain na Gaeilge le Energia
Teideal na Ceardlainne: Imeachtaí & Ciste Sheachtain na Gaeilge le Energia
Áisitheoirí: Orlaith Nic Ghearailt & Sophie Osborne
Dáta na Ceardlainne: 24/11/2020
Lá na Ceardlainne: Dé Máirt
Am na Ceardlainne: 13.00
Táille: N/bh.

 
Rachaidh Orlaith Nic Ghearailt & Sophie Osborne, Foireann Sheachtain na Gaeilge trí conas ar féidir le daoine cur isteach ar an gciste Sheachtain na Gaeilge , ciste a chuireann airgead ar fáil do ghrúpaí agus craobhacha ionas gur féidir leo imeachtaí a reáchtáil le linn Sheachtain na Gaeilge, 1 - 17 Márta. 
 
Ní bhaineann costas leis an gceardlann seo ach is ceart do chuid sonraí a iontráil sa bhfoirm ar an gcéad leathanach eile.
Tús 24-11-2020 13:00 pm
Deireadh 24-11-2020 14:00 pm
Oscailt an Chlárúchain 21-07-2020
Líon Áiteanna ar fáil 30
Dáta deiridh 23-11-2020 23:00 pm
Praghas Saor in Aisce
Ionad Ceardlanna
Conas ranganna a riaradh
Teideal na Ceardlainne: Conas ranganna a riaradh
Áisitheoirí: Niall Comer & Ciarán Wadd
Dáta na Ceardlainne: 08/12/2020
Lá na Ceardlainne: Dé Máirt
Am na Ceardlainne: 13.00
Táille: €25 (€10 do bhaill na gcraobhacha)

 
Moltar do chraobhacha nua rang a thosú ina gceantar áitiúil bíodh sin idir ceann do thosaitheoirí nó níos airde. Sa cheardlann seo déanfaidh Niall Comer, Uachtarán Chonradh na Gaeilge & Leachtóir le Gaeilge in Ollscoil Mhig Aoidh cur síos ar bhealaí le ranganna a chur ar bun i do cheantar áitiúil. Labhróidh Ciarán Wadd faoi conas na ranganna siúd a mhargadh agus a riaradh.
 
Is ceart do chuid sonraí a iontráil sa bhfoirm ar an gcéad leathanach eile.
Tús 08-12-2020 13:00 pm
Deireadh 08-12-2020 14:00 pm
Oscailt an Chlárúchain 21-07-2020
Líon Áiteanna ar fáil 30
Dáta deiridh 07-12-2020 23:00 pm
Praghas €25
Ionad Ceardlanna

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge