bliain na gaeilge 2018

10 gCúis Chun Craobh A Chlárú

Conradh na Gaeilge 1913, Clár Fheis Chill Dara: No Language - No NationBunchloch na hEagraíochta

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge, agus is í an chraobh croílár agus bunchloch na heagraíochta. Tá breis agus 180 craobh ag an gConradh ag saothrú ar son na teanga agus ag spreagadh úsáid na Gaeilge, ní hamháin in Éirinn, ach ar fud an domhain i láthair na huaire. Ó bunaíodh an eagraíocht i 1893, tá craobhacha an Chonartha gníomhach ag cur chun cinn na Gaeilge i ngach gné de shaol na tíre, agus ag saothrú go dian díograiseach chun úsáid na teanga a chur chun cinn ina gceantair féin.

Éasca Péasca!

Tá sé éasca craobh a bhunú. Níl ag teastáil ach go dtiocfaidh grúpa beag daoine de sheisear nó níos mó le chéile, agus suim acu sa Ghaeilge a chur chun cinn, agus suim acu coiste a bhunú agus a chlárú anseo.

Nóta: Ní foláir do gach iarratas dul roimh an gCoiste Gnó lena ghlacadh.

An Ghaeilge á cur chun cinn go háitiúil

Is í an sprioc phraicticiúil atá ag craobh ná an Ghaeilge a chur chun cinn i gceantar na craoibhe sin. Bíonn craobhacha i mbun gníomhaíochtaí éagsúla a thugann deis do dhaoine Gaeilge a labhairt, a chleachtadh agus a fhoghlaim, ina measc ranganna, ciorcail chomhrá, ócáidí teaghlaigh, drámaí, ceardlann óige, clubanna leabhar agus go leor eile.

Feachtais Náisiúnta

Chomh maith le hobair a dhéanamh go háitiuil, bíonn craobhacha rannpháirteach i bhfeachtais náisiúnta na heagraíochta chun cearta phobal na Gaeilge a bhaint amach agus a dhaingniú. Tá ról ag gach craobh lena chinntiú go gcuirtear polasaithe na heagraíochta i gcrích.

Comhoibriú Le Glór na nGael

Bíonn deis ag gach craobh a sonraí a chur ar aghaidh chuig Glór na nGael nuair a chláraítear leis an gConradh. Tuilleadh eolais faoi Ghlór na Gael anseo.

Nuachtlitir Mhíosúil

Faigheann rúnaí agus cathaoirleach na craoibhe cóip bog den nuachtlitir gach mí, agus scaipfear eolas maidir le feachtais agus maidir le mórimeachtaí na heagraíochta tríd an ngréasán seo de chraobhacha. Glac páirt sa ghréasán!

Poiblíocht Idirnáisiúnta

Cuirtear fáilte roimh gach craobh scéalta a chur isteach inár nuachtlitir mhíosúil ionas go mbíonn baill uile an Chonartha ar fud an domhain ar an eolas faoi imeachtaí na craoibhe. Is féidir scéalta a scaipeadh trí leathanach Facebook agus Twitter an Chonartha chomh maith. Seol na sonraí chuig:

Ceadúnas do Bhailiúchán Airgid

Is féidir le craobh leas a bhaint as ceadúnas bailiúcháin phoiblí a fhaigheann an Conradh gach bliain chun airgead a bhailiú don chraobh agus imeachtaí áitiúla a bhíonn ar siúl aici féin, agus d'fheachtais éagsúla an Chonartha.

Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge

Déanann ionadaithe ó na craobhacha freastal ar an Ard-Fheis gach bliain. Bíonn deis acu tuairimí na craoibhe a nochtadh, páirt iomlán a ghlacadh sna díospóireachtaí agus in obair iomlán na heagraíochta. Chomh maith leis sin, bíonn cearta vótála ag gach craobh sna toghcháin éagsúla a bhíonn ar siúl ag an Ard-Fheis, rud a thugann guth do gach craobh de chuid an Chonartha.

Ranganna Chonradh na Gaeilge

Tá ranganna Gaeilge de chuid an Chonartha ar siúl i mBaile Átha Cliath, Gaillimh, Maigh Eo, Tiobraid Árann agus áiteanna eile ar fud na tíre. Cloíonn ranganna Chonradh na Gaeilge le siollabas Theastas Eorpach na Gaeilge (teg) agus is féidir linn ábhar an tsiollabais a sholáthar do chraobhacha ar phraghas an-íseal. Cuireann Ard-Oifig an Chonartha tacaíocht ar fáil do chraobh ar bith atá ag iarraidh ranganna áitiúla a reáchtáil, agus tá córas clárúcháin lárnach do ranganna na heagraíochta ar-líne ag: www.cnag.ie/courses

 

Treoir do Chraobhacha

 

Tá treoir maidir le himeachtaí, feachtais, poiblíocht agus eile a eagrú don chraobh ar fáil ar an suíomh seo agus is féidir an Treoirleabhar Imeachtaí & Feachtas Do Chumainn Ghaelacha agus Do Ghrúpaí Gaeilge ar an Tríú Leibhéal a íoschóipeáil anseo chomh maith.

 

Rátaí Cláraithe

  • Cláraigh craobh nua le Conradh na Gaeilge: Saor in aisce an chéad bhliain
  • Athchláraigh craobh le Conradh na Gaeilge: €50

Foirm Chláraithe

Déan docan fhoirm chláraithe a chomhlíonadh agus a sheoladh ar ais leis an táille ballraíochta de €50 chuig Ard-Oifig Chonradh na Gaeilge. Ní mór go mbeadh an fhoirm agus an táille ballraíochta faighte againn san Ard-Oifig 10 seachtain roimh Ard-Fheis 2017 ar a dhéanaí.

Teagmháil:

Conradh na Gaeilge
6 Sráid Fhearchair
Baile Átha Cliath 2

Guthán: +353 (0)1 4757401
Rphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
Suíomh: www.cnag.ie

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge