Ballraíocht Aonair

Líon an fhoirm seo thíos a chruinn agus is féidir le Ballraíocht Aonair a ghlacadh. Rachaidh an t-eolas chuig an bhFeidhmeannach Ballraíochta agus úsáidfear é le teagmháil rialta a choimeád leat mar Bhall Aonair. Seoltar eolas, de gnáth, thar ríomhphost ach is minic a sheoltar litreacha sa ghnáthphost. Rachaidh d'iarratas os chomhair an Choiste Gnó ag an gcéad chruinniú eile a bheidh acu agus cuirfear ar an eolas tú nuair a fhaomhtar é. 

Sonraí Íocaíochta

€20.00 for each 1 bliain
Stripe

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge