bliain na gaeilge 2018

How To Organise An Event

Príomhsprioc na n-imeachtaí ná an Ghaeilge a chur chun cinn i mbealach taitneamhach, go háirithe ó thaobh labhairt na teanga de, ach is fiú léamh agus scríobh na Gaeilge a chothú chomh maith más féidir. Ba chóir gach aon chéim den phleanáil agus den eagrú a dhéanamh i nGaeilge (nó go dátheangach ag braith ar chúrsaí, mar shampla má táthar ag eagrú imeachta i gcomhpháirt le grúpa eile).

Continue Reading

How To Develop A Website

Is iomaí bealach gur féidir le craobh Chonradh na Gaeilge eolas faoi imeachtaí agus eile a scaipeadh ar-líne i measc an phobail, agus ní gá go mbeadh aon chostas ag baint le suíomh idirlín a fhorbairt chuige seo. Tá rogha leathan de shuímh a ligean duit suíomh snasta, pearsanta a chruthú go héasca, ina measc:

Continue Reading

Associated Organisations of Conradh na Gaeilge